หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหันคา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
Hankha Subdistrict Municipality
 
 
News
วิสัยทัศน์ : พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ เป็นกระบะบรรทุกแบบเทท้าย ด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า มีพื้นกระบะเทท้ายสร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้อที่ดินเพื่อรองรับบริการชุมชนและสังคม เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่เศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อโต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์ สีขาว HDPE ขาเหล็กพับเก็บได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. จำนวน ๕๐ ตัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องเล่นสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐x๙๙๐x๓๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด (แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบึงกระจับด้วน (ด้านหลังสำนักงานการไฟฟ้า) เทศบาลตำบลหันคา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ต.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน ๑๐ คัน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหันคา จำนวน ๙ จุด โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา [ 23 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบึงกระจับด้วน (ด้านหลังสำนักงานการไฟฟ้า) เทศบาลตำบลหันคา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบึงกระจับด้วน (ด้านหลังสำนักงานการไฟฟ้า) เทศบาลตำบลหันคา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน ๓ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. จำนวน ๔ ตัว (แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ (สวนน้ำสุขภาพ) พร้อมทางเดินรอบสระ ขนาดกว้าง ๑๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๘.๓๐ เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๒๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๖๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๑๐๘๐ ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
 
สายตรง
ปลัดเทศบาล
โทร : 084-048-7788
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-3040
 
 
บริการประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
เทศบาลตำบลหันคา
 
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
GOOGLE MAP
แผนที่ดาวเทียม
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท 17130
  โทรศัพท์ : 056-451-323
  โทรสาร : 056-451-502
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหันคา
    จำนวนผู้เข้าชม 1,528,815 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10