หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหันคา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
Hankha Subdistrict Municipality
 
 
News
วิสัยทัศน์ : พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.หันคา
" พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี "
 
 
 
 
พันธกิจ
 
    ให้การคมนาคมมีความสะดวก
    จัดให้มีและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ
    ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น
    ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพ และการออกกำลังกาย
    ส่งเสริมให้มีสถานที่สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยว
    เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และการเกษตร
แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
  พัฒนาระบบจราจร
  สร้างและบูรณะสาธารณูปการไฟฟ้า
  สร้างและบูรณะสาธารณูปการประปา
แนวทางการพัฒนา ด้านส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร
  การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพ
ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานและเพิ่มช่องทางการตลาด
  การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
  การรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และบำบัดผู้ติดยาเสพติด
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
  การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน
  การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
  การส่งเสริม การวางและจัดทำผังเมืองรวม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน
และกระบวนการประชาสังคม
  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
สายตรง
ปลัดเทศบาล
โทร : 062-559-9183
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-3040
 
 
บริการประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
เทศบาลตำบลหันคา
 
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
GOOGLE MAP
แผนที่ดาวเทียม
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท 17130
  โทรศัพท์ : 056-451-323
  โทรสาร : 056-451-502
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหันคา
    จำนวนผู้เข้าชม 2,955,564 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10